tma Serbia logo

Site map

Vesti

TMA Serbia je organizovala skup na temu Optimizacija finansijske strukture

Skup na temu "Optimizacija finansijske strukture" je održan u četvrtak 21. januara 2016. godine u prostorijama PwC-a, Omladinskih Brigada 88a, Novi Beograd. Eksperti iz PwC-a i Deloitte-a su podelili svoja iskustva sa projekata finansijskog, operativnog i strategijskog restrukturiranja u regionu, zapadnoj Evropi i Južnoj Africi. Eksperti iz WMEP su obrazložili značaj korporativnog upravljana i prezentovali primere iz prakse.

Nove prijave za porez na dobit po odbitku i porez na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata

Ministarstvo finansija nedavno je donelo dva nova pravilnika, Pravilnik o prijavi poreza na dobit po odbitku i Pravilnik o prijavi poreza na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata.

Preuzmite Pravilnik o prijavi poreza na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata

Održana je Godišnja skupština članova TMA Serbia

Godišnja skupština članova TMA Serbia je održana u četvrtak 5. novembra 2015. godine u prostorijama advokastke kancelarije Karanović & Nikolić, Resavska 23 Beograd. Na skupštini je prezentovan godišnji izveštaj o aktivnostima TMA Serbia tokom proteklih 12 meseci, diskutovano o planovima za narednu godinu i predstavljen mogućnosti za sticanje profesionalnog zvanja “European Certified Turnaround Professional”.

Turnaround Management Association Srbija
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
Stranice drugih evropskih udruženja TMA
                    
Turnaround Management Association Headquarters
150 South Wacker Drive | Suite 900 | Chicago, Illinois 60606
Phone (312) 578-6900 | Fax (312) 578-8336 | info@turnaround.org
© 2009 Turnaround Management Association. All rights reserved.
© 2015 TMA Serbia | Site map   |   Kontakt