tma Serbia logo

O TMA Serbia

TMA Serbia na bazi stecenih iskustava, siri znanje i utice na unapredjenje procesa restrukturiranja i svih srodnih aktivnosti usmerenih na resavanje problema koji nastaju kada se privredni subjekti suoče sa nelikvidnoscu I drugim poteskocama u poslovanju.

Ciljevi Udruženja TMA Serbia su:

  1. razmena iskustava i znanja, kao i kontinuirana edukacija članova da kao nezavisni profesionalci pružaju usluge u vezi sa restrukturiranjem i oporavkom privrednih subjekata
  2. povezivanje članova sa drugim profesionalcima putem TMA International i na druge načine, kroz učešće na seminarima, kongresima, konferencijama i drugim događajima,
  3. širenje znanja u vezi sa upravljanjem restrukturiranjem i oporavkom radi unapređenja upravljanja tim procesom

Svoje ciljeve TMA Serbia ostvaruje na sledeće načine:

  1. prikuplja i obrađuje relevantnu naučnu i stručnu literaturu
  2. organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti upravljanja restrukturiranjem I oporavkom;
  3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na upravljanje restrukturiranjem i oporavkom;
  4. sarađuje sa TMA International I drugim TMA udruženjima
  5. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu iz iste ili slične oblasti delovanja.

Organi Udruženja TMA Serbia

TMA Srbija - statut

Članovi UO

Ivana
Ivana Matić
T: +381 63 59 22 15
E: ivanam@beograd.com

Marko Fabris
Marko Fabris
T: +381 64 8203 831
E: marko.fabris@rs.pwc.com

Luka Andric
Miloš Savić
E: milos.savic@wmep.rs
Luka Andric
Luka Andrić
E: luka.andric@andriclaw.rs
Maja Jovancevic Setka
Maja Jovančević Šetka
E: maja.jovancevic@karanovic-nikolic.com
Darko Stanisavić
E: dstanisavic@deloittece.com
Blažo Nedić
E: bnedic@partners-serbia.org
Slavica Lisica Dobrnjac
E: slavica.lisica-dobrnjac@raiffeisenbank.rs
Turnaround Management Association Srbija
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
Stranice drugih evropskih udruženja TMA
                    
Turnaround Management Association Headquarters
150 South Wacker Drive | Suite 900 | Chicago, Illinois 60606
Phone (312) 578-6900 | Fax (312) 578-8336 | info@turnaround.org
© 2009 Turnaround Management Association. All rights reserved.
© 2015 TMA Serbia | Site map   |   Kontakt