tma Serbia logo

Članstvo

Članstvo je slobodno za sva fizička lica starija od 21 godine koja pokažu interesovanje da postanu članovi Udruženja, bave se pitanjima iz oblasti rada Udruženja, saglasni su sa ciljevima Udruženja i čije članstvo je u Udruženju odobreno na način predviđen statutom Udruženja.

Predlog za prihvatanje kandidata za člana Udruženja se podnosi Upravnom odboru od strane najmanje dva člana Udruženja, od kojih jedan mora biti član Upravnog odbora.

Uz predlog se prilaže i zahtev kandidata za članstvo u Udruženju, biografija i preporuke članova Udruženja za prihvatanje kandidata u članstvo Udruženja.

Upravni odbor odlučuje o predlogu za prihvatanje kandidata za člana Udruženja na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava kandidata.

Članovi TMA Serbia su

Vesti

Radni doručak – Medijacija i Arbitraža

Radni doručak – Medijacija i Arbitraža

U sredu 18. maja održan je radni doručak u Beogradu na temu MEDIJACIJA I ARBITRAŽA – Vansudsko rešavanje sporova u privredi.
Moderator skupa bila je Dr Jelena Arsić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a skup je otvorio Marko Fabris iz TMA. Uz učešće više od 30 privrednih društava, osiguravajućih kuća, banaka i advokatskih kancelarija, na skupu su kao uvodničari govorili Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog Kasacionog suda Srbije, Miroslav Nikolić, sudija i predsednik Privrednog apelacionog suda, Prof. dr Maja Stanivuković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Predsednica Beogradskog arbitražnog centra i Blažo Nedić, advokat, medijator Svetske banke, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbiji.

Detaljnije na Radni doručak – Medijacija i Arbitraža

TMA Serbia je organizovala skup na temu Optimizacija finansijske strukture

Skup na temu "Optimizacija finansijske strukture" je održan u četvrtak 21. januara 2016. godine u prostorijama PwC-a, Omladinskih Brigada 88a, Novi Beograd. Eksperti iz PwC-a i Deloitte-a su podelili svoja iskustva sa projekata finansijskog, operativnog i strategijskog restrukturiranja u regionu, zapadnoj Evropi i Južnoj Africi. Eksperti iz WMEP su obrazložili značaj korporativnog upravljana i prezentovali primere iz prakse.

Nove prijave za porez na dobit po odbitku i porez na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata

Ministarstvo finansija nedavno je donelo dva nova pravilnika, Pravilnik o prijavi poreza na dobit po odbitku i Pravilnik o prijavi poreza na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata.

Preuzmite Pravilnik o prijavi poreza na kapitalne dobitke i prihode od zakupa nerezidenata

Održana je Godišnja skupština članova TMA Serbia

Godišnja skupština članova TMA Serbia je održana u četvrtak 5. novembra 2015. godine u prostorijama advokastke kancelarije Karanović & Nikolić, Resavska 23 Beograd. Na skupštini je prezentovan godišnji izveštaj o aktivnostima TMA Serbia tokom proteklih 12 meseci, diskutovano o planovima za narednu godinu i predstavljen mogućnosti za sticanje profesionalnog zvanja “European Certified Turnaround Professional”.

Turnaround Management Association Srbija
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
Stranice drugih evropskih udruženja TMA
                    
Turnaround Management Association Headquarters
150 South Wacker Drive | Suite 900 | Chicago, Illinois 60606
Phone (312) 578-6900 | Fax (312) 578-8336 | info@turnaround.org
© 2009 Turnaround Management Association. All rights reserved.
© 2015 TMA Serbia | Site map   |   Kontakt